Bel of mail voor een afspraak:

0294 - 206510

vera@dietistinabcoude.nl

Vergoeding basisverzekering

Dieetadvies door een diëtist wordt door alle zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed door de basisverzekering. Per kalenderjaar krijgt iedere verzekerde een vergoeding voor de eerste drie behandeluren. Houdt er wel rekening dat dit van uw eigen risico af gaat, met uitzondering van kinderen tot 18 jaar.

In het geval dat de vergoeding, van het consult, plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’, waar huisartsen en diëtisten onder kunnen vallen, hoeft de verzekerde geen eigen risico te betalen, zoals dat het geval is bij de diagnose CVRM of diabetes type 2.

Het verschilt per verzekeraar of u een verwijzing nodig heeft, raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Vergoeding aanvullende verzekering

In de praktijk blijkt soms dat drie uur dieetadvies niet het gewenste resultaat heeft en dat meer uren nodig zijn.

De meeste zorgverzekeraars bieden daarom aanvullende pakketten aan om extra consulten te vergoeden. Wat wel aanvullend gedekt is en hoeveel dit kost verschilt sterk per verzekeraar.

Voor meer informatie adviseer ik u de polisvoorwaarden te raadplegen of de website van Zorgwijzer.nl te raadplegen. Op deze website staat een overzicht van wat iedere verzekeraar voor welke premie vergoed.

zorgverzekering-rh

Tarieven dieetadvies

In het geval dat uw consult niet (meer) door de zorgverzekeraar wordt vergoed gelden de onderstaande tarieven per consult.

Twijfelt u of een consult wordt vergoed door uw zorgverzekeraar? Neem dan gerust contact op!

Verhindering

Als u de afspraak niet kunt nakomen, dan moet u deze uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch of per e-mail te annuleren. Afspraken die u niet op tijd afzegt, worden geheel in rekening gebracht.

Intakegesprek

€ 75,-
 • 60 minuten (+15 minuten administratiekosten)
 • Uitgebreide voedingsanamnese
 • Meten en wegen
 • Persoonlijk voedingsadvies

Vervolgconsult online

€ 30,-
 • 20 minuten (+10 minuten administratiekosten)
 • Evaluatie
 • Coaching
 • Waar u wilt!

Vervolgconsult lang

€ 30 - 45,-
 • 15-30 minuten (+15 minuten administratiekosten)
 • Uitgebreide evaluatie
 • Meten en wegen
 • Coaching